เริ่มก่อตั้ง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2541

   เราบริการทำความสะอาด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เลือกใช้เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พนักงานทุกคน ทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโดยสม่ำเสมอ เน้นการทำงานเป็นทีม ประณีต ค่าบริการยุติธรรมสมราคา โดยบริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดเข้าบริการประจำหรือชั่วคราว ในอาคารประเภทต่างๆ ทั้งอาคารทั่วไป สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร บ้านพักคนชรา โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่ง โรงพยาบาล ซึ่งนับว่าจะต้องพิถีพิถัน ในเรื่องความสะอาดมากที่สุุด

        ดำเนินธุรกิจ ด้านบริการ (SERVICE) ซึ่งเราได้เห็นว่า งานบริการเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ และความมุ่งมั่น ทั้งต้องมีใจรักถึงจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ งานบริการเป็นงานที่ต้องยอมรับ ว่ามีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งเพราะคำว่า “บริการ” (SERVICE) กับคำว่า “ความพึงพอใจ” (CUSTOMER SATISFACTION) เป็นเรื่องของความรู้สึก (FEELING) หากผู้ให้การบริการขาดความเข้าใจลูกค้าแล้ว ย่อมยากที่ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะดำเนินไปด้วยกันอย่างราบรื่น

      จากที่เราอยู่ในธุรกิจ ที่ให้การบริการมาตลอด ทำให้เราเข้าใจถึงคำว่า บริการ (SERVICE) ได้มากกว่าใครๆ เราจึงมั่นใจว่าบริษัทของเรา จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าดังปรัชญาของเราที่ว่า ลูกค้ามีความสำคัญอันดับหนึ่ง (CUSTOMER COMES FIRST)

     เราจัดมอบบริการด้านการรักษาความสะอาดในขอบเขตที่กว้างและครบวงจรนับตั้งแต่การบริการโดยผู้เชี่ยวชาญการทำควาสะอาด บริการรักษาความสะอาดพื้นที่อาคาร สำนักงานทั่วไป เช่น สำนักงานต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น บริการรักษาความสะอาดพื้นที่ทั่วไป เช่น พื้นที่รอบนอกอาคารทั้งหมด รวมทั้งลานจอดรถ บริการรักษาความสะอาดกระจก ภายในและนอกอาคาร ทุกประเภทของอาคาร ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใช้งานบริการรักษาความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างการทำความสะอาดครั้งแรกเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนการย้ายเข้าอาคารสำนักงานเพิ่มเติม จากการบริการประจำ บริการในรูปแบบขัดล้างทุกๆ 3 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือนโดยทางบริษัทฯ จะนำทีมงานผู้ชำนาญ เข้าไปยังแต่ละหน่วยงานของลูกค้าต่างๆ ของเรา เพื่อขัดล้างลงแว๊กซ์พื้นที่ภายในอาคารสำนักงนของท่านให้เงางาม เหมือนใหม่ และทางบริษัทฯ ยังบริการดูแลรักษา และซักพรมให้กับลูกค้า ของเราทุกๆ 6 เดือน อีกด้วยโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพงานทุกวัน ทุกสัปดาห์ โดยหัวหน้าหน่วย และหัวหน้าพื้นที่ มีหน่วยงานตรวจสอบโดยตรงจากส่วนกลาง ออกตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสำรวจและประเมินความพึงพอใจการบริการของลูกค้าประจำเดือนพบปะลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข ฝึกอบรม และสอนงานพนักงานก่อนออกปฏิบัติงานจริงรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ให้บริการในด้านทำความสะอาด เราเห็นว่างานบริการเป็นงานที่ต้องมีประสบการณ์ ความมุ่งมั่นมีใจรัก มีการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หากผู้ให้การบริการขาดความเข้าใจลูกค้าแล้ว ย่อมยากที่งานบริการจะดำเนินการไปด้วยความราบรื่น  

Visitors: 78,530