บริษัทฯมีการบริหารปฏิบัติการ แม่บ้านทำความสะอาดหลักๆ ดังนี้

 
1.การสรรหาบุคคลกร : บริษัทมีขั้นตอนการสรรหาและว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ตั้งแต่การรับสมัครสัมภาษณ์ตรวจสอบประวัติรวมทั้งความพร้อมการปฏิบัติงาน
 
2.การฝึกอบรม : จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งการประกบหน้างานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน สามารถปฏิบัติงานจริงได้
 
3.การบริหารงานปฏิบัติการ : บริษัทแบ่งฝ่ายปฏิบัติการเป็นเขตและมีผู้จัดการเขตผู้ช่วยผู้จัดการรับผิดชอบดูแลปฏิบัติงานของพนักงาน และประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ     เพื่อให้บริการรวดเร็วทันเวลา
 
4.การตรวจสอบคุณภาพ: บริษัทมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ ในทุกๆเขต ทุกๆหน่วย     เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้
 
5.การทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ : เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการประสานงานและให้การ
แก้ไขปัญหามีความรวดเร็วทันใจเอาใจใส่ลูกค้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจะเป็นตัวกลางในการประสานงานในทุกๆเรื่อง
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านการบริการ
 
การบริหารของ แต่ละฝ่าย แต่สายงาน จะยึดถือ KPI, SLA และการประเมินความพึงพอใจ ที่ได้กำหนดไว้กัน เพื่อรับประกันคุณภาพการบริการ เป็นไปตามข้อตกลงทุกประการ
Visitors: 78,530