การฝึกอบรม

 • พนักงานแม่บ้านทุกคนต้อง เข้ารับการฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และภาคปฏบัติ ตาม          กำหนดเวลา
 • พนักงานทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏบัติ ตาม          เกณฑ์ที่กำหนด

 

กระบวนการฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพ
 
ถือเป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังตั้งแต่การสรรหา อบรมและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ทำให้การบริการของบริษัท มีมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (customer satisfaction)
 
หลักสูตรที่ฝึกอบรม
 • งานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
 • หลักมนุษย์สัมพันธ์
 • จิตวิทยา ในงานบริการ
 • การใช้น้ำยา ชนิดต่าง ๆ ในการทำความสะอาด
 • ชนิดของพื้น ผนังสุขภัณฑ์
 • วิธีการทำความสะอาดต่าง ๆ
 • การใช้เครื่อง และอุปกรณ์ทำความสะอาด
 • การป้องกัน และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
 • การป้องกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน

การตรวจสอบคุณภาพ

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เข้าตรวจสอบหน่วยงานตามคู่มือเป็นประจำ
 • รายงานข้อบกพร่องให้ส่วนกลาง
 • ปฏิบัติการเข้าทำการอบรม และแก้ไข
Visitors: 78,529