บริการทำความสะอาดประจำ

เราจัดส่งพนักงานทำความสะอาดเข้าบริการประจำหน่วยงาน

ในภาครัฐ  เอกชน และธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น 

     - อาคารสำนักงานทั่วไป

     - โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

     - หน่วยงานราชการ

     - สถานศึกษาทั้งรัฐบาล และเอกชน

     - ห้างร้าน ศูนย์การค้าทุกประเภท

     - โรงพยาบาล

     - โรงแรม หรือเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

     - คอนโด และ โครงการหมู่บ้าน

     - Showroom

 

 บริการทำความสะอาด

     - ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานทั่วไป

     -  ดูแลรักษาความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

     -  ดูแลรักษาความสะอาดหน่วยงานราชการ

     -  ดูแลรักษาความสะอาดสถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน

     -  ดูแลรักษาความสะอาดห้างร้าน ศูนย์การค้าทุกประเภท

     -  ดูแลรักษาความสะอาดกระจกสูง

     -  ดูแลรักษาตกแต่งสวนหย่อมทั่วไป

     -  ดูแลรักษาความสะอาดภาชนะ

 

 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

     -  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน

     -  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

     -  เครื่องมือเครื่องจักรทำความสะอาดทุกประเภท

     -  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด


Visitors: 78,530