บริษัทจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดพร้อมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 

        แม่บ้านของทางบริษัทได้รับการฝึกอบรบก่อนลงปฏิบัติงาน  และเมื่อลงงานจริงช่วงแรกจะมีฝ่ายฝึกอบรมและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประกบหน้างาน และมีการประเมินโดยผู้ว่าจ้างหลังจากทำงานให้หน่วยงานไปครบ 15 วันแรก  โดยวัดผลการทำงานจาก SLA และ KPI โดยผลประเมินต้องได้ 95% ถึงจะถือว่าผ่านก่อนประเมินของระบบบริษัท และตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างจะมีฝ่ายตรวจสอบเข้ามาสุ่มตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่ส่งมาลงให้หน่วยงานทุกเดือน  พร้อมทั้งมีการประเมินโดยผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการรักษามาตราฐานในการทำงานทุกเดือน/เดือนละ1ครั้งค่ะตลอดอายุสัญญาจ้าง  เพื่อนำมาเพื่อความพอใจสูงสุดของการจ้างงานบริการแม่บ้านที่มีคุณภาพคู่ควรกับราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายและนำมาซึ่งการจ้างต่อเนื่องระยะยาวของลูกค้าต่อไป

 

 

 

               

ลูกค้าที่ใช้บริการกับทางบริษัท Ray Cleaning (บางส่วน)

          - ปั้มบางจาก

          - เดชิลีสปา โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 

          - โปรโฮเต็ล

          - เอ็มอีโอ จิวเวอรี่

          - บุญถาวร เกษตรนวมิน/รังสิต

          - มิตซู มีนบุรี/ปทุม

           - TOT

          - NEC อโศก

          - อาคารซันทาวเวอร์

          - กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

บริการประจำหน่วยงานในภาครัฐ  เอกชน (บางส่วน)

     และธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น  

          - อาคารสำนักงานทั่วไป 

          - โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

          - หน่วยงานราชการ

          - สถานศึกษาทั้งรัฐบาล และเอกชน

          - ห้างร้าน ศูนย์การค้าทุกประเภท

          - โรงพยาบาล

          - โรงแรม หรือเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

          - คอนโด และ โครงการหมู่บ้าน,Showroom

 

Visitors: 32,137